Commissies

In totaal heeft W.S.S.V. IJzersterk acht commissies, welke er voor zorgen dat we de gezelligste studenten schaatsvereniging zijn en blijven. Onze vereniging bestaat uit de volgende commissies:

De activiteiten commissie Snert. Deze commissie organiseert maandelijks een borrel en andere ontspannende en bovenal gezellige activiteiten. Snert bestaat uit:
Jordi Timmermans
Vincent van der Tuin
Kerstin Bouma
Ewout Melman

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar snert@wssvijzersterk.nl

De Redactie. Deze commissie schrijft eens per kwartaal ons club blad Sterk Werk over onze laatste verenigingsactiviteiten, wist je datjes, wedstrijd verhalen etc. De Redactie wordt gevormd door:
Liza van Kapel
Francine Kronenberg
Jordi Timmermans
Kees Teuling
Nina Sandfort
Naomi de Vries

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar redactie@wssvijzersterk.nl

De PR commissie. Deze commissie promoot onze vereniging door leuke en opvallende kleding te regelen en gelijkertijd geld binnen te krijgen van sponsoren. De PR commissie bestaat uit:
Joica Benschop
Jordi Timmermans
Vera Weller
Pieter Barneveld
Stefan van der Grift

De Webcie. De Webcie verzorgt de website voor WSSV IJzersterk. De Website commissie bestaat uit:
Vincent Grijze
Martijn van Sluijs

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar webcie@wssvijzersterk.nl

De Kas Controle Commissie (KCC). Deze commissie controleert de begrotingen en eindafrekeningen van de commissies en het bestuur. De leden van deze commissie zijn:
Jorn Haalboom
Erik Smid

De Commissie van Advies (CVA). Deze commissie bestaat uit oud bestuursleden en staat het huidige bestuur bij met wijze raad. De leden van deze commissie zijn:
Inge Bos
Vincent van der Tuin
Sonja Beers
Erik Smid
Martijn van Sluijs

De Natuurijscommissie. Zodra er natuurijs zal deze commissie er alles aan doen om een studenten natuurijs wedstrijd te kunnen organiseren. De natuurijscommissie wordt gevormd uit enthousiastelingen zodra er voldoende natuurijs ligt; het draaiboek ligt klaar!

Ben je ge√Įntresseerd in een commissie of wil je een nieuwe commissie oprichten? Neem dan contact op met het bestuur door een mail te sturen naar voorzitter@wssvijzersterk.nl of info@wssvijzersterk.nl