Commissies

In totaal heeft W.S.S.V. IJzersterk acht commissies, welke er voor zorgen dat we de gezelligste studenten schaatsvereniging zijn en blijven. Onze vereniging bestaat uit de volgende commissies:

De Lustrumcommissie. Deze commissie organiseert de activiteiten tijdens het aankomende tweede Lustrum van IJzersterk! De commissie bestaat uit:
Sonja Beers
Kerstin Bouma
Stefan van der Grift
Merle Schots
Anneke Stam
Lisa Wiering

De activiteitencommissie Snert. Deze commissie organiseert maandelijks een borrel en andere ontspannende en bovenal gezellige activiteiten. Snert bestaat uit:
Kerstin Bouma
Fleur Ekelmans
Stefan van der Grift
Harm Gelderblom

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar snert@wssvijzersterk.nl

De Redactie. Deze commissie schrijft eens per kwartaal ons club blad Sterk Werk over onze laatste verenigingsactiviteiten, wist je datjes, wedstrijdverhalen etc. De Redactie wordt gevormd door:
Noortje Rutjes
Martijn van Sluijs

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar redactie@wssvijzersterk.nl

De PR commissie. Deze commissie promoot onze vereniging door leuke en opvallende kleding te regelen en gelijkertijd geld binnen te krijgen van sponsoren. De PR commissie bestaat uit:
Noortje Rutjes
Amber ten Hove
Stefan van der Grift

De Webcie. De Webcie verzorgt de website voor WSSV IJzersterk. De Webcie bestaat uit:
Martijn van Sluijs
Guus Timmermans

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar webcie@wssvijzersterk.nl

De Kas Controle Commissie (KCC). Deze commissie controleert de begrotingen en eindafrekeningen van de commissies en het bestuur. De leden van deze commissie zijn:
Anneke Stam
Klaas Willem van den Berg

De Commissie van Advies (CVA). Deze commissie bestaat uit oud bestuursleden en staat het huidige bestuur bij met wijze raad. De leden van deze commissie zijn:
Vincent van der Tuin
Martijn van Sluijs
Anneke Stam
Eline Koetsier

De Natuurijscommissie. Zodra er natuurijs zal deze commissie er alles aan doen om een studenten natuurijs wedstrijd te kunnen organiseren. De natuurijscommissie wordt gevormd uit enthousiastelingen zodra er voldoende natuurijs ligt; het draaiboek ligt klaar!

Ben je ge√Įntresseerd in een commissie of wil je een nieuwe commissie oprichten? Neem dan contact op met het bestuur door een mail te sturen naar voorzitter@wssvijzersterk.nl of info@wssvijzersterk.nl