Bestuur

Het bestuur van WSSV IJzersterk 2020-2021 bestaat uit:

Voorzitter
Persijn van de Velden
Contact: voorzitter@wssvijzersterk.nl

Secretaris
Anke Fekken
Contact: info@wssvijzersterk.nl

Penningmeester
Jeroen Oostdam
Contact: penningmeester@wssvijzersterk.nl

Algemeen bestuurslid
Nina Oskam
Contact: abl@wssvijzersterk.nl

Het 11e bestuur: Door weer en wind!

Van links naar rechts: Anke, Persijn, Jeroen en Nina