Commissies

In totaal heeft W.S.S.V. IJzersterk acht commissies, welke er voor zorgen dat we de gezelligste studenten schaatsvereniging zijn en blijven. Onze vereniging bestaat uit de volgende commissies:

De activiteitencommissie Snert. Deze commissie organiseert maandelijks een borrel en andere ontspannende en bovenal gezellige activiteiten. Snert bestaat uit:
Marije Oostenveld
Ilse Hofstee
Harm Gelderblom
Rory McCarthy
Jelmer van ’t Veer

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar snert@wssvijzersterk.nl

De Redactie. Deze commissie schrijft eens per kwartaal ons club blad Sterk Werk over onze laatste verenigingsactiviteiten, wist je datjes, wedstrijdverhalen etc. De Redactie wordt gevormd door:
Martijn van Sluijs
Nina Oskam
Sterre Pikaar
Persijn van de Velden
Jack Bakker

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar redactie@wssvijzersterk.nl

De PR commissie. Deze commissie promoot onze vereniging door leuke en opvallende kleding te regelen en gelijkertijd geld binnen te krijgen van sponsoren. De PR commissie bestaat uit:
Rory McCarthy
Eline Huijing
Lieve van Remmen
Amy Quist

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar pr@wssvijzersterk.nl

De Webcie. De Webcie verzorgt de website voor WSSV IJzersterk. De Webcie bestaat uit:
Martijn van Sluijs
Femke Nijhof
Jeroen Cox

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd mailen naar webcie@wssvijzersterk.nl

De Kas Controle Commissie (KCC). Deze commissie controleert de begrotingen en eindafrekeningen van de commissies en het bestuur. De leden van deze commissie zijn:
Klasien de Vent
Ilse Hofstee
Jeroen Oostdam

De Commissie van Advies (CVA). Deze commissie bestaat uit oud bestuursleden en staat het huidige bestuur bij met wijze raad. De leden van deze commissie zijn:
Martijn van Sluijs
Eline Huijing
Jeroen Cox
Eline Koetsier
Jeroen Oostdam

De Natuurijscommissie. Zodra er natuurijs zal deze commissie er alles aan doen om een studenten natuurijs wedstrijd te kunnen organiseren. De natuurijscommissie wordt gevormd uit enthousiastelingen zodra er voldoende natuurijs ligt; het draaiboek ligt klaar!

Ben je geïntresseerd in een commissie of wil je een nieuwe commissie oprichten? Neem dan contact op met het bestuur door een mail te sturen naar voorzitter@wssvijzersterk.nl of info@wssvijzersterk.nl